1 یادداشت

    1. یعنی الان بریم بیمارستان دولتی برای سونوگرافی نباید پول بدیم؟

      زهرا
      1398/11/19

یادداشت شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید