1 یادداشت

    1. سی تی اسکن کرونا رو تو چه مرحله ای تشخیص میده؟ تو دوره ای که فرد ناقل هست هم میتونه تشخیص بده؟

      زهرا
      1398/12/11

یادداشت شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید