1 یادداشت

    1. هر رادیولوژیستی میتونه بیوپسی تحت تصویربرداری انجام بده؟ من شنیدم باید رادیولوژیست اینترونشن باشه

      شیرزاد
      1398/10/25

یادداشت شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید