4 یادداشت

  1. رفرنسشم بگین ممنون

   شیما
   1398/07/14
  2. در چه مواردی قابلیت دستیابی به نقشه DWI و ADC تمام بدن در بیمار وجود ندارد؟

   سعید
   1398/07/14
  3. مقاله ارتباط DWI مغز استخوان در تصویربرداری پت-ام آر آی کامل بدن با سن، آنمی و فعالیت های هماتوپوئتیک (خون سازی) در چه سالی منتشر شده؟

   حسین
   1398/07/10
  4. به جز مغز استخوان در مورد تفسیر سایر dwi های بدن هم مطلب بذارید

   سعادت
   1398/07/17

یادداشت شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید