1 یادداشت

    1. چجوری باید بفمیمم که چه زمانی باید بریم سونوگرافی تیروئید؟ همه رادیولوژیستها میتونن انجامش بدن؟

      پوریا
      1398/09/23

یادداشت شما

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید