02188173401
info@vitrinmed.com

Multix Fusion Max Siemens


دستگاه رادیوگرافی Multix Fusion Max:
این دستگاه به سادگی با نیازهای رادیوگرافی دیجیتال در کاربردهای بالینی مطابقت دارد. و از جهتی با داشتن اجزای پیشرفته و دتکتورهای تطبیق پذیر برای کاربرد در هر زمان و مکانی مناسب است
    -امکان گذراندن زمان در اتاق بیمار و تنظیمات لمسی دستگاه
    -دسترسی آسان و راحتی بیشتر بیمار به دلیل ارتفاع پایین تخت
    -پوشش بیمار تا 190 سانتی متر با استفاده از پایه bucky
    -کاهش مراحل کار دستی با ردیابی خودکار

عدم نیاز به دز بیشتر :

     -تنظیمات کولیماتور به صورت اتوماتیک با ارگان مورد نظر تطبیق می یابد.

     -کاهش ریسک آسیب آشکارساز در چک آپ ها.
    -تطبیق پذیر بودن آشکارساز با آشکارسازهای  MAX wi-Di , MAX mini 

 

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط