02188173401
info@vitrinmed.com

FDR Visionary Suite FujiFilm


 دستگاه رادیوگرافی FDR Visionary Suite:

این سیستم ترکیبی از طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی هدفمند برای بهبود قابلیت تشخیص و طراحی دقیق به منظور تسهیل تصویربرداری می باشد. با استفاده از عملیات پردازش تصویر فوق العاده که منجر به کاهش نرخ دوز عملیاتی در طی ایجاد تصاویر با کیفیت بالاتر می شود، FDR Visionary Suite نشان دهنده نسل جدیدی از سیستم های اشعه ایکس عملکردی است که سهولت عملیات تصویربرداری را با حداقل تاثیر بر روی بیماران ارائه می دهد.
این سیستم دارای یک عملکرد پوزیشن دهی خودکار است که به طور خودکار لوله اشعه ایکس را به سمت پوزیشن مورد نظر حرکت می دهد. 
محدوده حرکتی 40-190 سانتی متری پایه تیوب اشعه ایکس از مرکز اکسپوژر، امکان تصویربرداری اندام های تحتانی از زیر مهره های گردن را فراهم می آورد.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط