02188173401
info@vitrinmed.com

Cios Alpha A30 Siemens


دستگاه سی آرم Cios Alpha:
در عمل های جراحی هدایت تصویر، کیفیت تصویر و دز بیمار اغلب مکمل یکدیگر هستند. کاهش دز اغلب به معنی کاهش کیفیت تصویر بوده در حالی که مقدار دز بالا به معنی خطر سلامت بیمار، جراح و کارمندارن را در طی دارد. 
این دستگاه با طراحی مناسب و تکنولوژی Retine برای ایجاد ایده آل ترین تصاویر، تکنولوژی CARE برای ایجاد دز متناسب برای هرکیس و مدیریت هوشمندانه قدرت دستگاه، می توان تعادلی بین کیفیت تصاویر و دز بیمار ایجاد نماید. 

تکنولوژی CARE: 
با استفاده از این تکنولوژی دز بیمار را به راحتی کاهش داده از بیمار و تیم درمان محافظت می نماید. این تکنولوژی دارای ویژگی هایی نظیر کلید دز، smart collimation و مکان یابی با نور لیزر است. 

افزایش قدرت دستگاه در صورت مورد نیاز:
مناسب برای بعضی کیس های قلبی و عروقی و ماهیچه های پیچیده. برای خنک کننده فعال دستگاه، ذخیره انرژی ESU و مدیریت هوشمندانه قدرت دستگاه سودمند می باشد. 

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط