02188173401
info@vitrinmed.com

RAD speed Pro EDGE Package Shimadzu


دستگاه رادیو گرافی RAD seed Pro EDGE Package:
این دستگاه از به‌روزترین دستگاه های رادیوگرافی شرکت shimadzu می باشد.

توموسنتز(Digital miltislice tomography):
توموسنتز از تکنولوژی های دیجیتال تصویربرداری است که با سی تی cone-beam و دستگاه رادیوگرافی همراه با پردازش تصاویر دیجیتال ترکیب شده است این ویژگی در این دستگاه باعث شده است که دستگاه با یک بار اسکن به تمامی اطلاعات دسترسی پیدا کند. 

نمایش مقطع های عرضی:
شیب موجود در توموسنتز بیشتر به سمت افقی بوده است که نمایش ستون فقرات، مفصل های ران و دیگر نقاطی را که موازی با میز تخت نیستند را بهبود می بخشد. 

تکنولوژی T-smart: 
این تکنولوژی ازبه‌روز ترین و بالاترین درجه تکنولوژی توموسنتز است که آرتیفکت ها را به روش بازسازی کاهش می دهد. 

Dual Energy Subtraction:
با ایجاد ولتاژهای بالا و پایین متداول در تصویربرداری و پردازش تصویر و محاسبه آنها، تصاویر بافت نرم و استخوان جداگانه قابل افتراق و تشخیص می باشند. 

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط