02188173401
info@vitrinmed.com

Dexxum T Osteosys


دستگاه سنجش تراکم استخوان DexxumT:
این دستگاه دارای استاندار طلایی بوده و دارای نرم افزار intuitive می باشد که برای راحتی اپراتور مناسب می باشد. دارای اندازه گیری های BMD به همراه تکنولوژی دیجیتال اشعه ایکس بوده است. گزارش جامع با صدور T,Z Score ایجاد می نماید. زمان اسکن بسیار کوتاه و 2 دقیقه برای هر اسکن می باشد. به دلیل استفاده از اشعه pencil Beam  دز اشعه بیمار و اپراتور بسیار پایین می باشد.

ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه:
- دارای اشعه ایکس DEXA)Dual Energy X-ray Absortionmetry)
- انتقال تصویر با Dicom
- پارامترهای اندازه گیری:BMD/BMC/Area/Tissue thickness
- دارای مانیتور LCD با سایز 128*1024 پیکسل

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط