02188173401
info@vitrinmed.com

Siemens Biograph horizon


دستگاه تصویربرداری پت سی تی Biograph horizon:
این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که نقاط بسیار کوچک موجود در اعضای بدن را با دقت و جزییات بسیار بالا به تصویر می کشد. این موضوع خود باعث تشخیص دقیق تر و تعریف یک روش درمانی مناسب می گردد. کریستال و دتکتور این دستگاه از جنس LSO بوده که در مقایسه با کریستال BGO کیفیت بسیار بالایی از تصویر را با وجود سنتیلاتور دتکتور با خروجی بسیار سریع، برای بیمار فراهم می نماید.  
سایز کوچک کریستال دتکتور Biograph horizon تصاویر شارپ تری را ایجاد می کند. همچنین دتکتور Optics HD به همراه کریستال LSO به گونه طراحی شده است که نظم مشخصی داشته و هیچ نوع فضای خالی ای بین بلوک های دتکتور وجود ندارد. این نوع طراحی؛ بالقوه رزلوشن مکانی را بهبود می دهد. 

مزایای منحصر به فرد این دستگاه:
- کریستال با ضخامت 4 میلی متر: سایز کوچک این کریستال ها به شدت بر توانایی دید اجزای بسیار کوچک اعضای بدن کمک می کند. 
- (Time-of –flight(TOF: به وسیله اندازه گیری زمان دقیق برخور همزمان دو فوتون متقابل، TOF شناسایی می شوند. با استفاده از TOF، دتکتور می تواند مکان دقیق این دو فوتون و همچنین پرتوها ی شناسایی در این زمان کوتاه را با (Line Of Response(LOS بشناسد.
 این تکنولوژی مقدار سیگنال به نویز را تا 200% افزایش داده و زمان اسکن را سریعتر می کند. همچنین دز تزریقی به بیمار کمتر شده که در جهت افزایش کیفیت تصویر، کمک کننده می باشد.  
- IMAR: در این تکنولوژی در حالی که اطلاعات با ارزش بیمار حفظ می گردد، آرتیفکت ها نیز کاهش می یابد. این تکنولوژی برای طراحی درمان بیمار بسیار مناسب است. 

دز دریافتی بیمار:
- True V: این تکنولوژی یک حلقه دتکتور را در پت دستگاه افزایش می دهد تا میدان دید محوری (FOV) را تا 33% افزایش و زمان اسکن را تا دوبرابر سرعت ببخشد. همچنین با این تکنولوژی، مقدار دز تزریقی به بیمار را می توان به نصف رساند.
- SAFIRE: این تکنولوژی نویز تصاویر را بدون از دست دادن کیفیت و جزیات تصاویر کاهش داده که در نتیجه آن، مقدار دز دریافتی بیمار تا 60% کاهش می یابد. 
- CARE DOSE 4D: مدیریت دز پرتوها یکی از نگرانی های بیمار و پزشک می باشد. در این دستگاه با استفاده از تکنولوژی  CARE DOSE 4D نگرانی های ناشی از مدیریت صحیح دز تا حدودی کاهش می یابد. 

عملکرد بازسازی تصویر:
در این سیستم، دریافت همزمان اطلاعات پت و سی تی صورت می گیرد. با بازسازی همزمان اطلاعات دریافتی به وسیله سیستم های قوی کامپیوتری، تصاویر در کمتر از 30 ثانیه ایجاد می شوند.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط