02188173401
info@vitrinmed.com

Monaco Elekta


سیستم طراحی درمان Monaco:
سیستم های طراحی درمان جهت پلن رادیوتراپی پیش از پرتودهی به بیمار به منظور تعریف نوع، شدت و مکان دقیق اشعه با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی استفاده می شوند. در سیستم Monaco با توجه به تکنیک های پیشرفته از جمله flattening filter free  به افزایش سرعت و دقت در کار افزوده است. 

ویژگی های این سیستم:
بسیاری از روش های درمان از جمله IMRT، VMAT،  پرتودرمانی  سه بعدی و کولیماتورهای MLC را پستیبانی می کند. بسته شبیه سازی آن شامل کانتور چهار و سه بعدی و عملکرد EZ Sketch می باشد. 
در این سیستم از الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است که این الگوریتم یکی از دقیق ترین کدها جهت محاسبات دز می باشد. 

مزایای پیشرفته این سیستم: 
مدل سازی بیولوژیکی: کنترل کامل بر DVH ها بر بافت نرمال و حجم تومور.
تحلیل حساسیت: ابزار منحصر به فرد تحلیل حساسیت به راحتی مقدار دزی که به هدف و آن حداقل مقدار دزی که به بافت سالم اطراف تومور باید برسد را تجزیه و تحلیل می نماید. 
پلنینگ MR: ایجاد طراحی درمان بر تصاویر MR با استفاده از چگالی الکترون برای محاسبات دز.  

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط