02188173401
info@vitrinmed.com

Brachy Vision Treatment Planning System Varian


سیستم طراحی درمان براکی تراپی Brachy Vision:
سیستم طراحی درمان Brachy Vision به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم Eclipse از کمپانی واریان بوده که برنامه های پیچیده درمان را ساده می نماید. این سیستم دارای مجموعه ای از ابزارهای جامع با زیرساخت هایی برای افزایش تداوم و کارایی در پروسه طراحی درمان می باشد. 

ویژگی های کلیدی این سیستم شامل موارد زیر می باشد:
 پشتیبانی از LDR,HDR,PDR 
 طراحی درمان برای یک سری کیس ها به صورت پروتوکل های بالینی وقالب بندی قابل تنظیم و ارائه است.
رسم بر روی هر پلن یا تصاویر پزشکی با استفاده از کانتورهای Eclipse،  ثبت با توانایی های ارزیابی پلن
 قابلیت ترکیب با سیستم انکولوژی ARIA 
سازگاری با TG-43  و تمامی ایزوتوپ ها 
 ایجاد ارتباط با اسکریپت های ساده.
 TG-186  سازگار با منابع واریان است.

ویژگی های ثبت تصاویر:

توانایی ثبت تصاویر PET,CT,MRI,CBCT

 

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط